Managing risk in real estate

Licencia onderzoekt en informeert
In een dichtbevolkt land als Nederland volgen de ontwikkelingen op ruimtelijk gebied elkaar snel op. Licencia doet onderzoek naar deze ontwikkelingen en informeert haar opdrachtgevers wekelijks over ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op het bij hen in bezit of gebruik zijnde vastgoed.

 

Bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en overige besluiten
Een bestemmingswijziging waardoor de gebruiksmogelijkheden van een onroerende zaak worden beperkt, de verlening van een omgevingsvergunning voor een project direct naast de eigen onroerende zaak, een verkeersbesluit waardoor de bereikbaarheid van een onroerende zaak verslechtert; het zijn voorbeelden van besluiten van de (lokale) overheid die nadelig kunnen zijn voor de eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak. Besluiten moeten dan ook bekend worden gemaakt om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen daartegen bezwaar te maken.

 

 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen
Bij grotere vastgoed portefeuilles is het vrijwel ondoenlijk om wekelijks voor elke onroerende zaak na te gaan welke relevante besluiten er zijn genomen. In de praktijk blijkt dan ook dat veel eigenaren van vastgoed portefeuilles de bekendmakingen van de gemeenten waarin hun vastgoed is gelegen niet structureel bijhouden. Daarmee nemen zij het risico dat zij pas op de hoogte raken van nadelige besluiten nadat deze onherroepelijk zijn geworden.

 

Wat kan Licencia voor u betekenen?
Licencia houdt wekelijks bij welke besluiten van de overheid betrekking hebben op de onroerende zaken van haar opdrachtgevers. In een persoonlijk gesprek doen wij u graag onze exacte werkwijze uit de doeken. U kunt hier alvast wat meer lezen over hoe Licencia werkt.